Follow

բոլոր անոնց որ կը գտնուին համացանցի միգամածութիւնէն անդին, ողջոյննե՜ր

· · Web · 0 · 2 · 3
Sign in to participate in the conversation
անքուն.հայ

Անքուն.հայ-ը Հայաստանում տեղակայուած, ապակենտրոն սոց. ցանց է։ Օգտատէրերը մասնաւորապէս անքուն մարդիկ են, որոնք ցանկանում են շփուել միմեանց հետ, կիսուել մտքերով եւ զգացմունքներով։